maandag 21 september 2020

donderdag 2 juli 2020

Proclamatie 29 juni 2020

Wat een vreemde toestand is dat hier nu…
We maken eigenlijk een moment mee dat later in de geschiedenisboeken zal verschijnen en waarvan we later zullen kunnen zeggen:
Ik was een laatstejaars-leerling tijdens de coronacrisis van 2020.
Ik heb 1/5 van het schooljaar thuis moeten les volgen
Ik heb veel leuke dingen moeten annuleren of moeten uitstellen.
En dat allemaal door een klein coronavirusje met als officiële naam SARS-CoV-2.
En ook al is dit virusje de oorzaak van veel ellende, toch kunnen we er iets van leren.
1. Het is klein van formaat (2 tot 30 honderdduizendste van een mm), maar sterk in daden.
We hebben dit jaar geleerd over de immense afmetingen van ons heelal. Dit heelal is zo enorm groot, dat wij als mens ons onooglijk klein mogen voelen. En toch slagen we erin om grootse dingen te realiseren: van de verkenning van de maan tot het ontwikkelen van slimme robots. De kennis die jullie hebben opgedaan en nog zullen leren zal jullie in staat stellen om ook grootse dingen te realiseren. Niet iedereen hoeft oogarts of ingenieur te worden. Misschien krijgen jullie een opleiding tot winkeluitbater of treinmachinist(e). Jullie zullen nog zoveel leren en allemaal op jullie eigen manier.
2. Eén virus alleen stelt weinig voor, de kracht komt van de hoeveelheid virussen samen.
Ook wij ervaren dat als we samenwerken we tot meer in staat zijn. Later als jullie afgestudeerd zijn zullen jullie ook een steentje kunnen bijdragen aan de wereld van morgen. Ook jullie zullen deel uitmaken van een wereld waarin jullie jullie talenten kunnen gebruiken. We noemen dit een 'samen'-leving.
3. Een virus is letterlijk dom.
Het enige wat een virus wil is zich voortplanten (tjiens, waar hebben we dat dit jaar nog gehoord?😏). Daarvoor heeft het een gastheer nodig, in het geval van COVID-19 is dat de mens. En toch weet dat kleine monstertje niet dat het daardoor die gastheer ziek maakt en dus zijn eigen voortbestaan ondermijnt. Eigenlijk weet dat virus niet eens dat het leeft en wat het doet.
Dat weten wij wel. En ook al is de voortplanting ook voor de mens een belangrijke drijfveer, toch weten we wel dat het leven zoveel te bieden heeft.
Maar we beseffen wellicht nog te weinig dat we van elke dag “leven” moeten genieten. Ook al moet je een toets Frans voorbereiden of opletten tijdens de les meetkunde.
Geniet van het mogen wakker worden om een nieuwe dag mee te maken. Geniet van de gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk.
Geniet van de zorgeloosheid: er zijn mensen in je leven die voor je zorgen, jou kleden, jou eten geven en vooral jou heel graag zien.
Geniet van wat je hebt en niet van wat je later nog zou willen bezitten. Dat heeft ons een zekere Boeddha geleerd.
Jullie gaan nu naar school - en voor sommigen zal dat zeker nog 10 jaar zo zijn - om later mee te werken aan de wereld om die dan opnieuw te kunnen doorgeven aan jullie eigen kinderen. Zoals Martin Gray in zijn boek schreef: Je leeft eigenlijk voor de toekomst van jouw kinderen.
En tenslotte: 4. Het virus verspreidt zich snel en is besmettelijk.
Jullie verlaten ook De Vleugel om jullie te verspreiden over heel wat secundaire scholen in de regio. Hopelijk verspreiden jullie ook de goede verstandhouding die er dit jaar in de klas was. Ook de levenslessen die jullie hebben meegekregen van alle juffen en meesters mogen gerust aanstekelijk werken om in jullie nieuwe schoolomgeving een goede indruk na te laten.
Het gaat jullie allen goed en hopelijk tot weerziens.